Vòng Quay Tài Khoản 49k

turntable
Lượt quay 49,000 VNĐ
Lịch sử
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
trungtrung 50,000 Xu 44 phút trước
Đức Tôn 50,000 Xu 58 phút trước
Tuong Vi 50,000 Xu 2 giờ trước
Trần Cu Tèo 50,000 Xu 2 giờ trước
Hoàng Anh Trịnh 10,000 Xu 2 giờ trước
Đức Độ 10,000 Xu 2 giờ trước
Hieu Pham 50,000 Xu 3 giờ trước
Quân Qua Quít 50,000 Xu 3 giờ trước
Trường Trần 50,000 Xu 3 giờ trước
Nguyễn Hùng 50,000 Xu 3 giờ trước
Nguyễn Đức 50,000 Xu 3 giờ trước
Dương Quang Thiên 50,000 Xu 4 giờ trước
xucanlay 10,000 Xu 4 giờ trước
thachvantam 50,000 Xu 4 giờ trước
Heo Joon Jae 50,000 Xu 4 giờ trước
Kaa\'x Lầy\'x 50,000 Xu 4 giờ trước
hoangson012 10,000 Xu 4 giờ trước
tienzzdong1111 10,000 Xu 4 giờ trước
hoangson010 50,000 Xu 4 giờ trước
hoangson002 50,000 Xu 4 giờ trước