DỊCH VỤ Bán Xu NSO

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 10,000,000đ
Hệ số:

 

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Dùng phiên bản gốc giao dịch.

Mô tả

Nhân vật giao xu :

Sv1 - Booken: Nickgames1 - tone k6

Sv2 - Shuriken: Nickgames2- tone k6

Sv3 - Tessen: Nickgames2- tone k6

Sv4 - Kunai: Nickgames4- tone k6

Sv5 - Katana: Nickgames5- tone k6

SVW - world : topxuvn - tone k6