DỊCH VỤ Bán Xu NSO

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 10,000,000đ
Hệ số:

Mô tả

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Dùng phiên bản gốc giao dịch.