DỊCH VỤ Bán Xu NSO

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Bảng giá xu 
+ Với 1k x 48= 48.000 xu
+ Trên 100k x 52 = 5.200.000 xu

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Dùng phiên bản gốc giao dịch.

Mô tả