Ninja School Online: Hướng Dẫn Chuyển Sim

12/10/2019

Sau khi mua ních tại shop , anh em sẽ chuyển sim đăng kí như sau : 
Soạn tin nhắn : GO SIMMOI TK MCS gửi 6020 
 Trong đó :   
  - TK : là tên tài khoản
  - MCS: là mã chuyển sim  4 mã số mà shop cấp

Dưới đây là một số cú pháp của Teamobi cần thiết: 

Lấy Mật Khẩu Mới : GO LMK TK gửi 6020
Lấy Mã Rương Mới : GO MR TK gửi 6020

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !