Ninja School Online: BẢN HACK SERVER TONE (sv6)

10/01/2020

Các lệnh chát vẫn như cũ nhé. Chỉ là Thay thế IP sv4 thành Sv6 để anh em chơi.

>>Đặc biệt bản này có chức năng : auto pk âm kinh ngiệm khi đạt 50% 

pk: để bật auto pk âm

Tải ngay: JAD