#3370

LIÊN QUÂN MOBILE

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook

Số tướng: 34

Số trang phục: 16

Nổi bật: ngọc 74 và nhiều tướng trang phục hót

230,000 VND
353,846 CARD
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Ngọc 90: Không

Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook

Số tướng: 34

Số trang phục: 16

Nổi bật: ngọc 74 và nhiều tướng trang phục hót

Tài khoản liên quan

3 bảng ngọc 90 và nhiều tư...
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook
230,000đ
nhiều tướng và trang phục h...
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook
300,000đ
ngọc 74 và nhiều tướng tran...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook
230,000đ
5 bảng ngọc 90 và nhiều tư...
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
Trạng thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết Facebook
300,000đ