Tất cả
dao 130 sv5 vk14 mcs sx lv100 5sao...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Đao
TTGT: Không
1,640,000đ
cung 66 sv1 vũ khí 14
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
640,000đ
quạt 73 sv4 vũ khí 12
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
quạt 118 sv5 vũ khí 12
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
kiếm 98 sv4 vũ khí 13
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
kiếm 81 sv2 vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
tieu 97 sv2 vk14 học 11 sách 1b sx...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
560,000đ
tieu 130 sv5 hojcc 6stn sói lv100 t...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
656,000đ
kunai 110 sv3 ttgt học 8stn max ski...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT:
3,680,000đ
kiem 79 sv4 vk mcs học 8stn sói lv1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,424,000đ
kunai 49 sv4 học 8stn soi tl7655 cò...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
kunai 102 sv1 vk14 mcs tl7 gt+bội+y...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
kiem 70 sv4 bùa 16 sói lv100 5sao t...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,480,000đ
tieu 91 sv4 còn 525 triệu yên yoroi...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
tieu 103 sv1 12mtl9 vk16 mcs max sk...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,480,000đ
dao 130 sv5 yoroi tl5 vk mcs học 8s...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Đao
TTGT: Không
800,000đ
kiem 90 sv1 vk4 mcs học 11 sách sói...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
936,000đ
kiem 70 sv4 vk16 mcs sói lv100 5sao...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,120,000đ
tieu 124 sv4 học 8stn sx lv100 5sao...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,704,000đ
kunai 130 sv2 vk mcs 11mtl9 còn 222...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
4,456,000đ