Tất cả
tieu 90 sv3 học 8stn sx lv100 tl333...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
816,000đ
kiem 49 sv6 4mtl9 set mcs học 11 sá...
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiem 114 sv2 vk mcs học 8stn sx lv1...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
616,000đ
quạt 59 sv5 vk mcs học 11 sách sói...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
2,160,000đ
dao 124 sv2 sói lv100 5sao tl5543 c...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,016,000đ
tieu 110 sv2 học 8stn 1skn sx lv100...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
840,000đ
kuani 103 sv4 vk mcs học 8stn 1skn...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,584,000đ
tieu 118 sv1 vk14 học 8stn 1skn sói...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
816,000đ
kiem 99 sv4 học 8stn sx lv100 5sao...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
1,600,000đ
quạt 130 sv3 sx lv100 5sao tl4443 c...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,024,000đ
tieu 70 sv1 gần full set mcs sói lv...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,616,000đ
quạt 130 sv5 yroi tl6 sói lv100 5sa...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
920,000đ
dao 113 sv4 bùa tl3 yoroi tl6 vk14...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
720,000đ
tieu 130 sv4 ful14 sx lv100 5sao tl...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,480,000đ
tieu 130 sv5 vk mcs học 8stn 1skn s...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,656,000đ
cung 130 sv5 sói lv100 tl5544 còn 4...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
kiem 78 sv4 học 8stn sói lv100 tl65...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
816,000đ
quạt 70 sv1 vk14 mcs sx lv100 5sao...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,760,000đ
kiem 98 sv1 vk14 mcs học 11 sách só...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
656,000đ
kunai 49 sv1 vk mcs học 8stn sói tl...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
576,000đ