Tất cả
tieu 78 sv5 yoroi tl6 học 8stn sx t...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
352,000đ
kunai 45 sv1 vk mcs học 11 sách còn...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
328,000đ
tieu 95 sv1 còn 18m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
328,000đ
tieu 59 sv6 còn 36m yên
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
512,000đ
kunai 85 sv1 còn 22m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
168,000đ
kiem 58 sv2 vk mcs sói tl322
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
248,000đ
tieu 59 sv1 học 11 sách 1b sói tl53...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
504,000đ
kiem 39 sv1 học 8stn sđ tl211 có vk...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
184,000đ
tiu 77 sv1 ttgt sói tl6666 còn 16m...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
tieu 42 sv4 vk mcs tl5 nic 1nv học...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
216,000đ
kiem 94 sv4 còn 30m yên
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
tieu 70 sv4 học 8snt tbs tl311 còn...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
224,000đ
kunai 39 sv1 học 8stn sói tl5411 cò...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
168,000đ
cung 102 sv2 vk14 tl4 yoroi tl6 sói...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
456,000đ
tieu 98 sv1 học 2stn còn 24m yen
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
328,000đ
dao 42 sv1 vk mcs học 8stn còn 29m...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
184,000đ
kunai 90 sv2 vk14 mcs sói tl4222
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
kunai 40 sv3 học 5stn còn 12m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
kunai 81 sv4 sx tl41 còn 12m yên
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
224,000đ
tieu 48 sv2 vk mcs học 8stn sói tl3...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
232,000đ